MIS - Informacioni sistem za menadžment
Softver
15.08.2016 19:41
Softver

MIS - Informacioni sistem za menadžment

InnoTech MIS je dizajniran da ponudi intuitivan alat za kompanije sa proizvodnjom. InnoTech MIS rješava probleme vođenja narudžbe materijala, skladištenja, radnika, plata, ponuda, radnih naloga, isporuka i mnogih drugih aspekata kompanije. MIS je dizajniran da revolucionše korištenje poslovnih informacionih sistema na webu.

Šta je MIS?

MIS (management information system) je informacioni sistem dizajniran da pruži funkcionalnosti vođenja raznih aspekata firme uključujući naručivanje materijala, vođenje ponuda i radnih naloga, vođenja proizvodnje, pakovanja, otprema i drugih procesa u firmi.

MIS može služiti i kao alat da pomogne u donošenju odluka, izvlačenju analitike. MIS u sebi sadrži i alate za vođenje dokumentacije firme. Informacioni sistem također prati aspekt planiranja te MIS bi trebao da dozvoljava menadžerima da mogu na brz i efektivan način definisati plan i red za vođenje firminih procesa u proizvodnji ili u drugim kontekstima.

InnoTech MIS

InnoTech MIS je web aplikacija dizajnirana da bude jednostavna za koristiti i da bude prilagodljiva za sve vrste firmi. Glavni aspekt MIS-a je potpuno pokrivanje procesa proizvodnje / uslužnog rada za firme. MIS pokriva potrebe planiranja, dokumentacije, organizacije i evidencije. MIS je dizajniran da pokriva cijeli proces firme od samog začetka ponude do potencijalne otpreme sa kamionom.

Primarne funkcionalnosti koje pruža InnoTech MIS:

 • Mogućnost kontrole pristupa svake grupe korisnika
 • Vođenje radnika, radnog vremena i evidencija istog
 • Vođenje klijenata, krajnjih kupaca i dobavljača
 • Naručivanje materijala i vođenje skladišta
 • Evidencija ulaza materijala
 • Kategorizacija radnih naloga i organizacija proizvodnje ili usluge kroz procese i modele
 • Organizacija elemenata proizvodnje za naloge
 • Kreiranje ponuda sa spiskom proizvoda / usluga za procesuiranje
 • Organizacija radnih zadataka sa naloga i direktna kontrola za radnike
 • Evidencija izlaza materijala kroz radne naloge
 • Mogućnost printanja internacionalizovanih naljepnica i dokumentacije za pakete
 • Praćenje i evidencija otpremljivanja
 • Praćenje i evidencija kamiona i terenskog rada na mapi
 • Komunikacija kroz sistem
 • Notifikacije na SMS, mail ili kroz sistem za bitne događaje
 • Alati za planiranje vremena isporuke i radnih zadataka
 • Alati za analitiku

 

Pored pomenutih funkcionalnosti postoje sekundarne funkcionalnosti dizajnirane da učine korištenje sistema što jednostavnijim. Sistem na mnogim mjestima nudi printani ili excel izvještaj koji može koristiti za razne svrhe uključujući i druge programe. Sistem je dizajniran za direktnu integraciju sa mnogim alatima za crtranje i modeliranje. MIS je moguće integrisati sa programima: Corpus, KitchenDraw, AutoCad i SOLIDWORKS.

Generalne osobine sistema

Gotovo ništa u sistemu nije moguće „zauvijek“ izbrisati. To znači da bilo kakvo brisanje unosa je moguće povratiti. Sistem u skoro svim slučajevima radi retroaktivnio na izmjene i pokušat će na inteligentan način riješiti probleme ukoliko korisnik pogriješi redosljed unosa / akcija.

Sistem uzima u obzir mogućnost greške na svim nivoima korištenja i neće spriječiti korisnika da dobije krajnji željeni rezultat. Sistem također nudi izmjenu okruženja, te je moguće promijeniti gotovo sve vrijednosti ili upaljene sekundarne module u sistemu.