Adana CO MIS
Projekti
09.09.2016 08:32
Projekti

Adana CO MIS

Za domaću firmu Adana CO smo implementirali naš MIS. Implementacija nije bila jednostavan poduhvat, te je kao i uvijek trebalo adaptirati sistem za njihovo radno okruženje. MIS za Adanu prati proces proizvodnje, magacin, radno vrijeme i mnoge druge aspekte njihovog poslovanja.

Za firmu Adana CO d.o.o. smo razvili informacioni sistem koji je namjenjen da prati proizvodnju i mnoge druge aspekte njihovog poslovanja. 

Adana CO d.o.o. je jedna od najvećih proizvođaća i izvoznika  koja se pretežno bavi izradom stolica. Kroz nekoliko iteracija implementacije smo uspjeli da dobrim dijelom pokrijemo njihove informatičke potrebe u sferi poslovanja. MIS je u Adana CO d.o.o. pokrio sve potrebe proizvodnje, planiranja te kontrole radnika na operativnom sektoru. MIS za Adana CO rješava i dobar dio problema vezanih za magacin, nabavku, pračenje otprema kao i kontrola incidenata sa paketima ili kompletnim nalozima.

Firma Adana Co se više od 10 godina bavi proizvodnjom stolica koje u potpunosti plasira na inostrano tržište. Njihova proizvodnja se nalazi u Hadžićima na 20 km od centra Sarajeva. Proizvode stolice kako za kućnu upotrebu tako i za ugostiteljstvo. Stolice se izrađuju uglavnom od metala i kombinacije materijala za pletenje.