Projekti
Projekti koje je radila firma InnoTech na lokalnom i inostranom tržištu.
Projekti

Sarajevo HRM aplikacija

Nova aplikacija razvijena.

Projekti
12.12.2019 09:15

Novi web portal "Preporod Info"

Uradili smo novi web portal.

Projekti
03.12.2019 09:25

Web stranica za grad Sarajevo

Nova web stranica za grad Sarajevo.

Projekti
26.11.2019 09:24

Aplikacija za Brick Fit

Razvijena nova aplikacija.

Projekti
15.11.2019 11:32

MIS za BM DECKER

Uspješno implementiran MIS za BM Decker d.o.o. iz Sarajeva

Projekti
04.11.2019 09:23

Razvoj "Rebus" aplikacije

Razvijena nova aplikacija.