Projekti
Projekti koje je radila firma InnoTech na lokalnom i inostranom tržištu.
Projekti
28.03.2018 11:45

JUSSMZ

Za Srednju školu metalskih zanimanja smo implementirali naš Evidentor-a. Evidentor je web aplikacija dizajnirana da olakša evidenciju radnog vremena. Evidentor nudi mogućnost registracije početka radnog vremena, pauzi, kraja radnog vremena za radnike kao i svu administrativnu proceduru.

Projekti
23.02.2018 17:30

Euro Roal

Još jedna uspješno razvijen website ovaj put za Euro-Roal Doboj Jug.

Projekti
23.02.2018 17:20

ProjektServis

Još jedna uspješno razvijena web stranica ali ovaj put za Njemačko tržište.

Projekti
16.02.2018 13:02

BreedMatching

Još jedan uspješno razvijeni startup BreedMatching.com, raj za svakog psa.

Projekti
06.02.2018 10:35

Skrining aplikacija

Još jedna uspješno razvijena aplikacija - ovaj put za EDUS-BIH

Projekti
30.01.2018 14:00

LB - Profile.de

Još jedna izradzena web stranica al ovaj put za njemački LB - Profile Gmbh.