MIS za Hudiny Lock
Projekti
06.03.2019 12:02
Projekti

MIS za Hudiny Lock

Na naše veliko zadovoljstvo, iza nas je još jedan uspješno implementirani MIS (menadžment informacionih sistema).

MIS je implementiran na nivou cijelog preduzeća te će olakšati svakodnevno poslovanje Hudiny Lock-a.  Drago nam je da će upravo naš softver biti od pomoći ovoj renomiranoj BiH kompaniji.