Projekti
Projekti koje je radila firma InnoTech na lokalnom i inostranom tržištu.
Projekti
20.04.2018 16:54

Spaology Body Bar

Još jedan uspješno razvijen website za Spaologybodybar. Spaology je spoj ljubavi prema čovjeku i prirodi i potrebe da uskladimo savremeni način života s prirodom.

Projekti
10.04.2018 13:07

Žičara

Još jedna uspješno razvijena web stranica za Trebevićku žičaru. Ova žičara je povezivala je Bistrik sa Vidikovcem na Trebeviću.

Projekti
10.04.2018 13:05

Vijećnica

Još jedna uspješna saradnja ovaj put smo surađivali sa gradskom Vijećnicom. Sarajevska vijećnica je zgrada u Sarajevu nedaleko od Baščaršije na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austrougarskog perioda.

Projekti
10.04.2018 12:52

Javno Preduzece Sarajevo - JPSarajevo

Uspjesna saradnja ovaj put za javno preduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva SARAJEVO društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Projekti
03.04.2018 14:43

Hifa petrol - DMS

Jos jedna uspjesno razvijena i implementirana aplikacija ovaj put u suradnji sa HIFAPETROL-om razvili smo DMS.

Projekti
28.03.2018 12:13

Allsa

Još jedna uspješno razvijena web stranica za usluge kjigovodstva.