Projekti
Projekti koje je radila firma InnoTech na lokalnom i inostranom tržištu.
Projekti
17.06.2016 15:10

Promenade INN web stranica

Na zahtjev hotela "Promenade INN" napravili smo jednu web prezentaciju na osnovu koje mogu predstaviti svoje smještajne kapacitete.

Projekti
05.06.2016 14:50

Akta - Android aplikacija

Za Aktu smo imali priliku da doradimo njihovu već postojeću aplikaciju, te da bolje prikažemo kroz nju njihov novi identitet.

Projekti
12.03.2016 13:05

Olsen Innovations - Web stranica

Razvili smo i napravili još jednu uspješnu web stranicu za firmu Olsen Innovations (US).

Projekti
07.02.2016 13:30

Impuls-Sport web aplikacija za termine

Za teretanu Impuls Sport smo osmislili i razvili aplikaciju za praćenje termina, kredita za termine te i samu evidenciju prisustva klijenata.

Projekti
15.01.2016 18:35

Strojal MIS

Za firmu Strojal d.o.o. smo razvili informacioni sistem koji je namjenjen da prati proizvodnju i mnoge druge aspekte njihovog poslovanja. MIS je započeo svoj razvoj konceptualnim osmišljanjem rješenja tokom ovog razvoja.

Projekti
20.11.2015 12:41

Podlupom website

Surađivali smo sa ekipom iz koalicjie 'Pod lupom' na razvoju njihove nove web stranice.