Projekti
Projekti koje je radila firma InnoTech na lokalnom i inostranom tržištu.
Projekti
05.02.2013 13:25

Pacomoby web stranica

Jedan od prvih naših projekata. InnoTech je razvio web katalog za Pacomoby market, dopuštajući kupcima uvid u ponudu.