Zaljubljeni vuk browser igrica
Projekti
13.06.2015 12:56
Projekti

Zaljubljeni vuk browser igrica

Ova uspješno razvijena browser igrica za djecu sa posebnim potrebama nam je posebno draga.

Interaktivna igrica za djecu sa posebnim potrebama je razvijena za browsere koristeći javascript. Igra služi kao edukativni alat za razvijanje kognitivnih sposobnosti djece.

Igra je osmišljena kao interaktivna slikovnica nudeći djeci auditorne i vizelne stimulanse. Igra također postavlja djeci pitanja vezana za okruzenje trenutnog nivoa koja daju djeci osjećaj za uspjehom i napredkom. Te im na taj način pomaže da povećaju osjećaj samopouzdanja i zabave se. And in that way helps to increase self-confidence and have fun.