Uči Radi web stranica
Projekti
05.02.2014 10:24
Projekti

Uči Radi web stranica

Uči Radi web stranica je dizajnirana da na što lakši način dozvoli korisniku pristup novim poslovnim vještina.

U saradnji sa CCI i Aldi smo uspjeli da razvijemo web stranicu za orijentiranu prekvalifikaciju i školovanje odraslih ljudi.

Stranica je kroz par aktivnih godina uspjela doći do značajnih statistika.

Sa viskom posjećenosću i bogatom količinom sadržaja ovaj site je jedan od uspješnih projekata, u potpunosti zadovoljavajući svoj koncept.

Stranicu posjeti ovdje: Uči Radi

Kontakt:

ALDI
Agency for Local Development Initiatives

Panorama b.b.
73000 Goražde
Bosna i Hercegovina

+387 (0)38 227 850
+387 (0)38 227 850
[email protected]

CCI
Centri civilnih inicijativa

Ludviga Kube 7
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

 +387 (0)35 247 741
 +387 (0)35 278 232
 [email protected]