Decker MIS
Projekti
26.07.2017 12:36
Projekti

Decker MIS

Za firmu Decker smo implementirali naš MIS. Uz uspješnu implementaciju je, kao i uvijek, trebalo adaptirati sistem za njihovo radno okruženje. MIS za Decker prati proces proizvodnje, planiranje i organizaciju radnog vremena kao i pracenje rada na masinama.

Za firmu Decker smo implementirali informacioni sistem koji je namjenjen da prati proizvodnju i mnoge druge aspekte njihovog poslovanja. 

BM Decker je Vaš željeni partner za Vaše ideje u limarskoj industriji i metalnoj izgradnji. Pratimo Vas kroz sve procesne faze, od idejnog projekta do finalnog proizvoda. Težimo ka konstantnim inovacijama, kvalitetu i preciznosti, jer je zadovoljstvo naših klijenata najvažnije.