Izaberifaks.com
Blog
27.09.2016 16:43
Blog

Izaberifaks.com

Izaberifaks.com je web aplikacija koja omogućava srednjoskolcima i studentima da bez poteškoća apliciraju na maksimalno pet (5) fakulteta u našoj regiji.

Novi startup je pokrenut na našem tržištu.

Izaberifaks.com je web aplikacija koja omogućava srednjoskolcima i studentima da bez poteškoća apliciraju na maksimalno pet (5) fakulteta u našoj regiji. Cilj stranice je pružiti svim studentima i srednjoškolcima uslugu kojom će maksimalno skratiti vrijeme pretraživanja potencijalnih fakulteta kao i aplicirate na odabrane. Pored aplikacije, pruža i sve informacije, bitne za studente, o gradovima i svim fakultetima. Globalno cilj je ponovna konekcija država u našem regionu.

Kontaktne informacije: