FMC - razvoj web aplikacije
Projekti
26.11.2020 15:46
Projekti

FMC - razvoj web aplikacije

Razvili smo novu web aplikaciju za agenciju FMC

Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju FMC je specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga vezanih za implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole(FUK).

Razvijena web aplikacija je predviđena da automatizuje i olakša rad definisanja i upravljanja procedura i procesa jedne organizacije.