Aplikacija za Brick Fit
Projekti
26.11.2019 09:24
Projekti

Aplikacija za Brick Fit

Razvijena nova aplikacija.

Razvili smo novu aplikaciju za Brick Fit klub. Aplikacija služi za evidenciju članova, dolazaka na treninge i članarine te će u velikoj mjeri pomoći u organizacjiji ovih aktivnosti.