Blog
Našea vizija informatičkih trendova
Blog
24.02.2017 15:08

InnoTech Praksa

Studenti sa Univerziteta Sarajevo School of Science and Tehnology uspješno završili jednomjesečnu praksu u firmi InnoTech d.o.o.

Blog
03.11.2016 15:03

Prezentacija MIS-a u Poljskoj

Imali smo priliku da sa našim partnerom, Lignumsoft (Poland) prezentujemo InnoTech MIS Poljskim firmama u Kobilci (gradić pored Waršave). Izuzetno smo zadovoljni napretkom i ozbiljnošću koja je postignuta na samoj prezentaciji.

Blog
27.09.2016 16:43

Izaberifaks.com

Izaberifaks.com je web aplikacija koja omogućava srednjoskolcima i studentima da bez poteškoća apliciraju na maksimalno pet (5) fakulteta u našoj regiji.

Blog
22.09.2016 14:42

Laracsts - najbolji Laravel sadržaj na internetu

Učenje je uvijek bitno za lični razvoj. Laracasts nudi najbolje videe za učenje Laravel frameworka i povezanih tema, kao što su baze podataka, frontend razvoj i većina drugih web orijentiranih tema.